Wycena kursu na Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym

Żłobek Inna Bajka w Poddębicach prosi o składanie ofert cenowych na realizację  kursu na Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym dla 2 osób  w ramach projektu „Mamo, tato wróć do pracy - ja idę do żłobka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr1 

Załącznik nr2