KONTAKT

Biuro projektu
Żłobek Inna Bajka

ul. Przyszłość 6,
99-200 Poddębice

Tel. 883 715 433
mail: dagmara555@op.pl

22.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących realizacji usługi aktywizacji zawodowej w
ramach projektu „Mamo, tato wróć do pracy - ja idę do żłobka” w ramach Działania X.1 Powrót na
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie i załączniki
- zapytanie.docx
- formularz.docx