KONTAKT

Biuro projektu
Żłobek Inna Bajka

ul. Przyszłość 6,
99-200 Poddębice

Tel. 883 715 433
mail: dagmara555@op.pl

O projekcie

"Mamo, tato wróć do pracy - ja idę do żłobka"

Okres realizacji Projektu: 01.08.2018-31.07.2020r.

Realizacja projektu obejmie udzielenie wsparcia 24 osobom w tym:
a. wsparcie dla 18 osób pracujących i opiekujących się dzieckiem do lat 3, które są w trakcie urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego,
b. wsparcie dla 6 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym przebywających na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby, które zamieszkują/uczą się lub pracują na
terenie powiatu poddębickiego (woj. łódzkie) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Osoby bezrobotne i bierne zawodowo dodatkowo otrzymają wsparcie w postaci doradztwa
zawodowego, szkoleń zawodowych oraz stypendium szkoleniowego.


Udział w projekcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo jest bezpłatny.
Natomiast osoba pracująca ponosi jedynie comiesięczną opłatę za wyżywienie, w
wysokości 7,00 zł – stawka dzienna.


Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA.


Całkowita wartość projektu 622 059,39 zł
Kwota dofinansowania 566 074,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020